NOVOSTI

Pretraži
22.02.2024.

Status MALOG POLJOPRIVREDNIKA

Poljoprivrednici koji imaju prihode manje od 50.000 KM treba da se registruju kao MALI POLJOPRIVREDNICI u Poreskoj upravi RS putem Obrasca 1012.
Krajnji rok za prijavu je 28.2.2024. godine
Mali poljoprivrednici koji ostvaruju prihode manje od 12.000 KM godišnje neće imati obavezu da plate porez, koji ostvaruju prihod od 12.000 KM do 25.000 KM plaćaju porez u iznosu 200 KM na godišnjem nivou, a koji ostvaruju prihod od 25.000 KM do 50.000 KM plaćaju porez u iznosu 400 KM na godišnjem nivou.

26.01.2024.

Obavještenje UIO

UIO je obavjestila obveznike da je zbog ogromnog broja zahtjeva došlo do kašnjenja u izdavanju elektronskih potvrda licima koja su podnijela zahtjeve za kvalificirane elektronske potvrde. Navode da svi oni obveznici koji su uredno i na vrijeme podnijeli zahtjeve sa pratećom dokumentacijom, a koji iz opravdanih razloga ne dobiju od UIO kvalificiranu elektronsku potvrdu, moći će PDV prijavu za mjesec januar 2024. godine predati u UIO na način kako su to radili i do sada.

25.01.2024.

Podsjećamo na rokove

Rok za podnošenje prijave poreza po odbitku Obrazac 11 je do 30.01.2024. godine za 2023. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva za status malog preduzetnika za 2024. godinu je 31.01.2024. godine.

22.01.2024.

Objavljena prosječna plata za 2023.

RZS je objavio prosječnu platu u 2023. godini. Prosječna bruto plata iznosi 1937 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1274 KM. Prosječna bruto plata iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu za obračun toplog obroka i doprinosa za određene kategorije obveznika. Bruto iznos toplog obrok koji se isplaćuje treba da iznosi najmanje 16,46 KM dnevno. Doprinosi za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznose najmanje 360,28 KM mjesečno...

29.12.2023.

Radno vrijeme u Bijeljini

Republički praznici Nova Godina (01. januar 2024. godine i 02. januar 2024. godine) i Dan Republike (09. januar 2024. godine), su neradni dani.
Tokom praznika mogu raditi redovno radno vrijeme apoteke, veterinarske ambulante, benzinske pumpe, trgovine na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih, kao i prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka na području Grada Bijeljina.

28.12.2023.

Najniža plata 900 KM

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je odluku da najniža plata u Srpskoj za 2024. godinu bude 900 KM.

04.12.2023.

Inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

Ministarstvu finansija Republike Srpske uputili smo inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Predložene izmjene uključuju neoporezivost toplog obroka do 1% prosječne neto plate (bilo da se isplaćuje ili obezbjeđuje), neograničenu upotrebu ličnog odbitka mjesečno, podizanje praga za male preduzetnike na 100.000 KM, te da se ukine minimalna osnovica za doprinose za nepuno radno vrijeme. Cilj prijedloga je postizanje ravnopravnosti i pravednijeg oporezivanja.

24.11.2023.

Prag PDV-a podignut na 100.000 KM

Usvajanjem izmjena Zakona o PDV-u prag oporezivanja je sa 50.000 KM podignut na 100.000 KM. Izmjene Zakona objavljene u SL.GL.BIH 80/23 stupaju na snagu 2. decembra 2023. godine.

24.11.2023.

Važna napomena za male preduzetnike u RS

Prag PDV oporezivanja je podignut na 100.000 KM, međutim prag za status malog preduzetnika je ostao na iznosu od 50.000 KM naplaćenih prihoda. Ovo znači da ako mali preduzetnik u ovoj godini naplati preko 50.000 KM prihoda, iako ne postaje PDV obveznik, on gubi status malog preduzetnika i postaje veliki. Status velikog preduzetnika se primjenjuje retroaktivno računajući od 1.1.2023. godine.

18.11.2023.

Radno vrijeme 21. novembra u Bijeljini

U utorak 21. novembra je državni praznik i neradni dan. Tog dana mogu raditi redovno radno vrijeme apoteke, ugostiteljski objekti, veterinarske ambulante, benzinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih stanica i autobuskih stanica, trgovine na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih, kao i prodajna mjesta Lutrije RS.

18.08.2023.

Podsticaj za preduzetnike Bijeljine

Razvojna agencija Grada Bijeljina raspisala je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika, na teritoriji Grada Bijeljina za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme i novo zapošljavanje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Agencije. Krajnji rok za podnošenje prijava je 07.09.2023. godine.

18.08.2023.

Podsticaj za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 29. avgust 2023. godine za obračunski period 1.1. do 30.06.2023. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2022. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

17.08.2023.

Javni poziv za povrat poreza i doprinosa

Do kraja avgusta je rok za podnošenje zahtjeva za povrat uplaćenih poreza i doprinosa za radnike koji su zaposleni u 2022. godini a koji su prije zaposlenja bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

16.06.2023.

Evidencija o izdavanju vozila (rentakar)

Pružaoci usluge iznajmljivanja vozila (rentakar) dužni su da u pisanoj ili elektronskoj formi vode evidenciju o ugovora o pružanju usluga iznajmljivanja vozila. Evidencija se vodi za svaku godinu posebno. Pravilnik sa obrascem za vođenje evidencije objavljen je u SL.GL RS 50/23.

10.06.2023.

Kaizen filozofija: Kontinuirano poboljšanje poslovanja

Da li ste čuli za Kaizen, japansku filozofiju kontinuiranog poboljšanja? Pročitajte u našem članku o metodologijama i principima ove poslovne filozofije koja omogućava organizacijama da budu agilne, efikasne i konkurentne u promenljivom poslovnom okruženju.

12.05.2023.

Javni poziv za mala i srednja preduzeća

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim društvima po dva osnova: 1) za nabavku osnovnih sredstava koja se koriste u procesu proizvodnje i 2) povećanje broja zaposlenih. Više o pozivu pročitajte na stranici agencije https://agencijamsp.com/2023/05/04/jp-za-podsticaj-razvoja-postojecih-malih-i-srednjih-preduzeca/

27.04.2023.

Radno vrijeme za majske praznike - NOVA ODLUKA

Gradonačelnik Bijeljine donio je novu odluku kojom se 1., 2. i 9. maja odobrava rad samo sledećim subjektima: Apoteke, veterinarske ambulante, ugostiteljski objekti, benzinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih stanica, na autobuskoj stanici, na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i kolača, i prodaje istih mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja praznika. Mesare i ribare mogu 1. maja raditi do 11h. Ostale trgovine i privredni subjekti ne mogu raditi u dane praznika.

25.03.2023.

ChatGPT - Tehnologija koja mijenja svijet

Da li ste ikada željeli da imate instant odgovor na svako pitanje koje vam padne na pamet? Da li ste željeli da imate pristup ogromnoj bazi znanja i informacija, koja vam može biti od koristi u poslovanju i svakodnevnom životu? ChatGPT je tehnologija koja to omogućava. Upravo smo ChatGPT pitali o tome šta je ChatGPT koje su koristi i opasnosti i dobili odgovor koji je i fascinanatan, ali istovremo zastrašuje.

13.02.2023.

Podsticaji za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 1. mart 2023. godine za obračunski period 1.7. do 31.12.2022. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2021. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

02.02.2023.

Uredba o plaćanju gotovim novcem

Izmjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem stupila je danas na snagu. Od sada je 500 KM maksimalni iznos računa za gotovinsko plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu. Podsjećamo do sada je bilo 200 KM.

ARHIVA NOVOSTI