NOVOSTI

Pretraži
13.02.2023.

Podsticaji za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 1. mart 2023. godine za obračunski period 1.7. do 31.12.2022. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2021. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

02.02.2023.

Uredba o plaćanju gotovim novcem

Izmjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem stupila je danas na snagu. Od sada je 500 KM maksimalni iznos računa za gotovinsko plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu. Podsjećamo do sada je bilo 200 KM.

28.01.2023.

Doprinosi za nepuno radno vrijeme

Doprinosi za lica koja rade na nepuno radno vrijeme od 1.1.2023. godine ne mogu biti niži od 315,08 KM. Ovo je uskladu sa članom 10a. Zakona o doprinosima koji kaže da osnovica doprinosa za lica koja rade na nepuno radno vrijeme ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj. Najniža neto plata je shodno odluci Vlade 700 KM, a njoj odgovara bruto plata u iznosu od 1016,39 KM.

27.01.2023.

Rok za podnošenje obrasca 11 do 30.1.

Godišnja prijava poreza po odbitku (Obrazac 11) se podnosi do 30.1. u tekućoj za prethodnu godinu. U prijavu se unose prihodi koji podliježu plaćanju poreza po odbitku u RS u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, ali i prihodi za koje su ispunjeni uslovi da se ne oporezuju u skladu sa međudržavnim ugovorom.

26.01.2023.

Najniža plata 700 KM

Vlada RS usvojila je odluku da najniža plata u RS za 2023. godinu bude 700 KM.

23.01.2023.

Objavljena prosječna plata za 2022.

RZS objavio je prosječnu platu u 2022. godini. Prosječna bruto plata iznosi 1730 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1144 KM. Prosječna bruto plata iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu za obračun toplog obroka, te doprinosa za određene kategorije obveznika. Prosječna neto plata određuje visinu neoporezivog toplog obroka koji poslodavac obezbjeđuje. Bruto iznos toplog obrok koji se isplaćuje treba da iznosi najmanje 14,71 KM dnevno. Doprinosi za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznose najmanje 321,78 KM mjesečno.

05.01.2023.

Vraćeno pravo na refundaciju bolovanja iz prethodnog perioda

U SL.GL 132/22 objavljene su izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima se jasno regulišu prava poslodavaca na povrat isplaćenih naknada neto plata radnicima na koja su stekli pravo po ranije važećem Zakonu. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat tih naknada je do 31. marta 2023. godine.

02.01.2023.

Ukinuta republička taksa

Od 1. januara 2023. godine na snazi je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Cilj ukidanja posebne republičke takse je rasterećenje privrednih subjekata i brži rast privredne aktivnosti u Republici Srpskoj

30.12.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina donio je odluku da je 1. januar neradni dani, a da 2. i 9. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12h. Tokom novogodišnjih praznika ugostiteljski objekti mogu raditi neograničeno radno vrijeme.

18.11.2022.

Radno vrijeme 21. novembra

U ponedjeljak 21. novembra 2022. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova...

02.10.2022.

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu 29. septembra. Naknada tokom bolovanja usljed malignih bolesti od sada se isplaćuje u 100% iznosu. Vlasnici preduzetničkih radnji od sada imaju pravo na refundaciju bolovanja. Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju sada je 90 dana od isteka posljednjeg dana kalendarskog mjeseca u kojem je radnik bio spriječen za rad.

24.08.2022.

Podsticaj na plate

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata za period januar-jun 2022. godine je 29.08.2022. godine. Poslednje izmjene Zakona o podsticajima ne važe za ovaj obračunski period, tako da se podnošenje i obračun vrši na isti način kao do sada.

22.08.2022.

Kako postati preduzetnik?

Svako ko ima određenu poslovnu ideju ima mogućnost da kao preduzetnik isproba uspješnost svoje ideje, zaposli druge ili samog sebe i omogući sebi i svojoj porodici osnovne ili dodatne izvore prihoda. Ako Vam je pojam preduzetništva maglovit i ukoliko osjećate strah koji Vas sputava da ostvarite svoje zamisli i želju za slobodom, onda preporučujemo da pročitate tekst koji smo pripremili na sledećem linku.

02.08.2022.

PDV prijava za juli 2022. godine

Izmjenama Zakona o PDV-u trebalo je da PDV prijave počevši od poreskog period 2207 budu popunjene podacima zaokruženim na dvije decimale, međutim UIO je izdala obavještenje da će za poreski period 2207 (juli 2022. godine) ostati obaveza da se upisuju iznosi zaokruženi na najbliži manji cijeli broj, tj. za 2207 poreski period ostaje da se upisuju iznosi na način kao što je rađeno do sada.

02.08.2022.

Popis nedovršenih građevinskih objekata

Izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisano da su lica koja su obveznici PDV-a dužna da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 11. avgusta 2022. godine.

30.07.2022.

PDV tretman usluga prevoza putnika kroz BiH

Izmjenama Zakona o PDV-u uređeno je oporezivanje usluge prevoza koju izvrši inostrani prevoznik na teritoriji BiH. Od sada su inostrani prevoznici dužni da se putem poreskih punomoćnika registruju kao PDV obveznici u BiH ili da pri izlasku iz BiH uplate svoju obavezu za PDV.

09.07.2022.

Ukinuti podaci o matičnom broju i adresi na platnoj listi

Izmjenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl.Gl 65/22) ukinuti su podaci o matičnom broju radnika i podatak o adresi stanovanja radnika. Obavještavamo korisnike programa za obračun plate da je KPSoft program usklađen sa ovim izmjenama.

08.07.2022.

Poreski i drugi troškovi DOO u Republici Srpskoj

Za sve one koji planiraju registrovati DOO pripremili smo odgovore na sledeća pitanja: Koliko iznosi porez na dobit? Da li se isplata dividente oporezuje? Postoje li obavezni doprinosi za vlasnike i direktore DOO? Koliko iznose troškovi za porez i doprinose za zaposlene? Koje takse i naknade se plaćaju? Koja je PDV stopa i kako se postaje PDV obveznik? Koje fiksne troškove DOO ima?
Na ova pitanja smo odgovorili u članku koji možete pročitati na sledećem linku.

05.07.2022.

Nedjeljiva prava iz radnog odnosa

Na osnovu nezvaničnih tumačenja Zakona o radu pravo na godišnji odmor, pravo na naknadu prevoza i pravo na naknadu za topli obrok su nedjeljiva prava iz radnog odnosna. Drugim riječima, ova prava se ostvaruju u punom obimu bez obzira na to da li radnik radi na puno ili nepuno radno vrijeme. Konkretno, radnik koji radi na pola radnog vremena ima pravo na topli obrok kao da radi na puno radno vrijeme.

29.06.2022.

Porez na nepokretnost

Rok za plaćanje prve polovine poreza na nepokretnost ističe 30. juna. Drugi dio poreza plaća se najkasnije do 30. septembra.
Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik je lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.

ARHIVA NOVOSTI