Poslednje ažuriranje: 28.01.2023.

Kako postati preduzetnik? Poreske obaveze i troškovi?


Svako ko ima određenu poslovnu ideju ima mogućnost da kao preduzetnik isproba uspješnost svoje ideje, zaposli druge ili samog sebe i omogući sebi i svojoj porodici osnovne ili dodatne izvore prihoda. Drugim riječima, ima mogućnost da bude sam svoj gazda, da svoje znanje, vještine i energiju usmjeri ka kreiranju i razvoju sopstvenog biznisa. Ako Vam je pojam preduzetništva maglovit i ukoliko osjećate strah koji Vas sputava da ostvarite svoje zamisli i želju za slobodom, onda preporučujemo da pročitate tekst koji smo pripremili. Cilj nam je da objasnimo koliko je osnivanje SP brz, jednostavan i jeftin postupak, te da pružimao odgovore na sva ostala pitanja koja se tiču oporezivanja i obaveza koje preduzetnici imaju.

Koji tipovi preduzetnika postoje?

Preduzetnička djelatnost se može registrovati kao: osnovno zanimanje, dodatno zanimanje ili dopunsko zanimanje. Koji tip će preduzetnik odabrati zavisi od toga da li će sam svojim radom obavljati djelatnost ili će zaposliti radnike i da li je preduzetnik već zaposlen kod drugog poslodavca.

Osnovno zanimanje: Ukoliko vlasnik nije već zaposlen i nije po nekom drugom osnovu osiguran tada registruje SP kao osnovno zanimanje. U ovom slučaju vlasnik za sebe plaća doprinose najmanje u iznosu 31% na osnovicu u visini 60% prosječne bruto plate za prethodnu godinu u RS. (Za 2023. godinu ovi doprinosi iznose 321,78 KM.)

Dodatno zanimanje: Ukoliko je vlasnik u statusu studenta, penzionera ili zaposlenog kod nekog drugog poslodavca i djelatnost će obavljati zapošljavajući druga lica tada registruje dodatno zanimanje. U ovom slučaju za vlasnika SP se ne plaćaju doprinosi.

Dopunsko zanimanje: Ukoliko je vlasnik SP zaposlen na puno radno vrijeme kod nekog drugog poslodavca u RS i ukoliko će djelatnost obavljati isključivo svojim radom tada registruje dopunsku djelatnost. U ovom slučaju za vlasnika SP se ne plaćaju doprinosi, jer je već osiguran.

Da li je potreban poslovni prostor za SP?

Zakon o preduzetničkim djelatnostima daje mogućnost da se određene djelatnosti mogu obavljati u stambenom prostoru ili bez prostora. Liste djelatnosti koje se tako mogu registrovati su određene posebnim pravilnicima.

U djelatnosti koje se mogu obavljati u stanu spadaju npr: programiranje, ostalo obrazovanje, frizerske i drugi tretmani uljepšavanja, dizajnerske djelatnosti... U djelatnosti koje se mogu obavljati bez prostora spadaju npr: poljoprivredne djelatnosti, elektroinstalacioni radovi, molerski radovi, trgovina na tezgama i pijacama, drumski prevoz...

Sve ostale djelatnosti koje nisu navedene u ovim pravilnicima se moraju obavljati u poslovnom prostoru. Pod poslovnim prostorom podrazumjeva se prostor izgrađen u skladu sa urbanističko-građevinskim propisima, a što utvrđuje nadležni organ rješenjem o odobrenju za upotrebu. Za proceduru registracije SP nije potrebno dostaviti odobrenje za upotrebu, ali inspektori mogu provjeravati ovu činjenicu.

Za određene djelatnosti postoje posebni propisi koji regulišu kako se djelatnost obavlja i koje uslove preduzetnik u smislu prostora, opreme i zaposlenih mora ispuniti. Npr: trgovinske radnje, ugostitelji, pekare i neke druge djelatnosti moraju ispunjavati dodatne uslove za obavljanje djelatnosti.

Da li SP može imati periode mirovanja?

Preduzetnik ima mogućnost da djelatnost obavlja tokom cijele godine ili određen broj mjeseci godišnje. U ovom drugom slučaju registruje sezonski način obavljanja djelatnosti i u periodu neobavljanja djelatnosti oslobođen je plaćanja doprinosa.

Koliko košta i za koliko dana se završava registracija SP?

Osnivanje se uglavnom završava u roku od 5 dana, a troškovi su od 100 KM do 300 KM u zavisnosti od toga da li ćete proceduru obaviti sami ili ćete angažovati agenciju koja će taj posao obaviti umjesto Vas. U ovo je uračunato pribavljanje uvjerenja, taksa na zahtjev, te izrada pečata.

Kako se oporezuju preduzetnici?

Zakonodavac je dao mogućnost da preduzetnici koji ostvaruju manje od 50.000 KM prihoda godišnje i zapošljavaju do 3 radnika mogu biti mali preduzetnici i porez na dohodak plaćati u iznosu od 2% na naplaćene prihode, odnosno najmanje u iznosu od 600 KM godišnje.

Svi drugi preduzetnici koji ne ispunjavaju navedene uslove su veliki preduzetnici i plaćaju porez na dohodak u iznosu od 10% na razliku naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda.

Kad se može isplatiti zarada vlasniku?

Ako SP ima status malog preduzetnika nakon plaćanja poreza, doprinosa i ostalih obaveza, vlasniku SP može biti isplaćena sva ostvarena zarada.

Ako je SP veliki preduzetnik, vlasniku se isplaćuje zarada u visini ostvarenog dohotka iz prethodne godine ili do visine dohotka koji odgovara plaćenim akontacijama za porez na dohodak za tekuću godinu.

Da li se SP mora fiskalizovati?

Preduzetnici koji u Poreskoj Upravi imaju status malog preduzetnika i koji se bave zanatskom djelatnošću ili poljoprivrednom djelatnošću su oslobođeni fiskalizacije. Posebnim pravilnikom je definisana lista zanatskih djelatnosti.

Od fiskalizacije su oslobođeni preduzetnici koji se bave veleprodajom u BiH ili izvozom ili se bave pružanjem usluga pravnim licima i preduzetnicima u BiH ili u inostranstvu.

Kad preduzetnik postaje PDV obveznik?

Preduzetnik koji u toku kalendarske godine ostvari promet veći od 50.000 KM dužan je da se registruje u sistem PDV-a. Osim obaveznog ulaska u sistem PDV-a, postoji i dobrovoljna registracija, tako da preduzetnici koji žele biti PDV obveznici prije nego što postignu promet od 50.000 KM mogu podnijeti zahtjev i postati PDV obveznici.

Naknade, takse i troškovi?

Republička taksa je ukinuta i počevši od 1.1.2023. godine se više ne obračunava.

Ukoliko preduzetnik zapošljava radnike važan trošak su njihove plate. Najniža plata u Republici Srpskoj trenutno je 700 KM, odnosno bruto plata 1016,39 KM.

Kako preduzetnici vode knjige?

Mali preduzetnici su dužni da vode samo knjigu prihoda.

Veliki preduzetnici su dužni da vode knjigu prihoda, knjigu rashoda, evidenciju potraživanja i obaveza i listu osnovnih sredstava.

Preduzetnici koji ostvare više od 500.000 KM prihoda u godini dužni su da knjige za narednu godinu vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Iako preduzetnici, naročito oni u statusu malog preduzetnika, imaju mogućnost da samostalno vode knjige, ipak ne preporučujemo takav rizik, jer svaki preduzetnik treba da se najprije posveti djelatnosti koju je registrovao, a ne da se bavi knjigovodstvom i praćenjem propisa koji se često mijenjaju.

Da li stranac može osnovati SP?

Zakonom o preduzetničkoj djelatnosti dopušteno je da osnivač preduzetničke radnje bude stranac tj. lice koje nema državljanstvo i prebivalište u RS. U slučaju da osniva osnovnu djelatnost potrebno je u roku od 70 dana od registracije da registracionom organu dostavi akt o odobrenom privremenom boravku ili stalnom boravku za šta je neophodno da ima radnu dozvolu. Ukoliko registruje djelatnost kao dodatno zanimanje tj. ne planira djelatnost obavljati svojim radom već zapošljavajući radnike, tada nije potrebno odobrenje boravka.

Šta ako biznis ne uspije i želim zatvoriti?

Prednost registrovanja SP je u tome što se zatvaranje SP realizuje jednako brzo kao i otvaranje. Odnosno, za prestanak obavljanja djelatnosti se podnosi zahtjev registracionom organu i rješenje se dobija u roku od 3 dana. Nakon toga slijede kontrola Poreske Uprave, te Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je preduzetnik bio PDV obveznik.

Kako krenuti u registraciju?

Potrudili smo se da navedemo sve važne informacije koje se tiču osnivanja i oporezivanja samostalnog preduzetnika, ali svima koji započinju biznis preporučujemo da prije registracije o svemu prodiskutuju sa knjigovođom kome će povjeriti vođenje knjiga.

Bilo bi dobro prije početka napraviti biznis plan tj. izanalizirati prihode i rashode i ustanoviti da li je namjeravani poslovni poduhvat ostvariv. Naročito je ovo bitno uraditi kad se otpočinje djelatnost za koju su potrebna veća materijalna ulaganja i zapošljavanje radnika. Knjigovođa svojim znanjen i iskustvom može mnogo pomoći da napravite kvalitetnu analizu i donesete ispravan zaključak.

Kao što smo već rekli, procedura registracije je jednostavna i kratko traje. Ukoliko želite da maksimalno uštedite svoje vrijeme za postupak registracije preporučujemo da angažujete Agenciju K-SISTEMI.


Pitanja:
Propisi: