KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Cijena naših usluga?

Prilikom potpisivanja ugovora o knjigovodstvenim uslugama sa klijentom utvrđujemo kojoj kategoriji novi klijent pripada na osnovu čega se određuje početna cijena usluge tj. cijena za prva tri mjeseca. Po isteku prva tri mjeseca utvrđuje se cijena koja odgovara obimu knjigovodstvenog posla.

Ukoliko želite detaljnije informacije o cijeni usluga obratite nam se putem email-a info@kontoprom.com, jivoChat-a ili na telefon +387 55 290 221.