Zakoni, pravilnici, odluke i drugi važni propisi


Poreska uprava

Uprava za indirektno oporezivanje

Djelatnost trgovine, ugostiteljstva, usluga i proizvodnje

Rad i zaštita na radu

Zdravstveno-sanitarni propisi

Knjigovodstvo

Ostalo

KontoProm

Naslov Info
Rad i zaštita na radu
  Zakoni
       Zakon o radu - AKTUELNI1/16, 66/18, 91/21, 119/2119.01.2016.
       Zakon o zaštiti na radu04.01.2008.
       Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate18/22, 65/2203.03.2022.
       Zakon o dječijoj zaštiti114/17,122/18, 107/19, 119/2122.12.2017.
       Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju93/2221.09.2022.
       Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju62/1729.06.2017.
       Zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva11.03.2009.
       Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti30/1003.07.2010.
  Pravilnici
       Pravilnik o izvještaju o povredi na radu66/0817.07.2008.
       Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad14/22, 99/2221.02.2022.
       Pravilnik o vođenju evidencije o prisustvu radnika i odsustvima40/1620.05.2016.
  Odluke
       Odluka o uvećanju plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku53/16, 12/2230.06.2016.
  Obrasci
       Raspored radnog vremena - EXCEL14.06.2016.
       Raspored radnog vremena - PDF14.06.2016.
       Ugovor o radu na neodređeno vrijeme26.05.2014.
       Ugovor o radu na određeno vrijeme26.05.2014.
  Ostalo
       Opšti kolektivni ugovor40/1011.05.2010.
       Granski kolektivni ugovor - trgovina, ugostiteljstvo...94/0628.09.2006.