Zakoni, pravilnici, odluke i drugi važni propisi


Poreska uprava

Uprava za indirektno oporezivanje

Djelatnost trgovine, ugostiteljstva, usluga i proizvodnje

Rad i zaštita na radu

Zdravstveno-sanitarni propisi

Knjigovodstvo

Ostalo

KontoProm

Naslov Info
Poreska uprava
  Zakoni
       Zakon o porezu na dobit - AKTUELNI - (važi od 01.01.2016)94/15, 1/17, 58/1916.11.2015.
       Zakon o porezu na dohodak - AKTUELNI - (važi od 01.09.2015)60/15, 5/16, 66/18,105/19, 123/20, 49/21, 119/2130.07.2015.
       Zakon o doprinosima - AKTUELNI114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/2222.12.2017.
       Zakon o fiskalizaciji15/2223.02.2022.
       Zakon o fiskalnim kasama69/07,65/1417.07.2007.
       Zakon o komunalnim taksama4/12, 123/20, 119/2114.12.2020.
       Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju134/11, 82/13, 96/1309.10.2015.
       Zakon o Poreskoj upravi112/07, 22/08, 34/09)19.12.2007.
       Zakon o poreskom postupku - (važio do 12.8.2020)102/11,108/11,67/13,44/1608.08.2013.
       Zakon o poreskom postupku - AKTUELNI (važi od 13.8.2020.)78/2013.08.2020.
       Zakon o porezu na nepokretnosti91/1505.11.2015.
       Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga94/1516.11.2015.
       Zakon o posebnim republičkim taksama8/94,3/96,29/00...51/06,52/14,123/2014.12.2020.
       Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida37/1227.04.2012.
       Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1816.04.2018.
  Pravilnici
       Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe96/1720.10.2017.
       Pravilnik o popunjavanju PP-ON89/1413.10.2014.
       Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak68/1824.07.2018.
       Pravilnik o primjeni amortizacionih stopa (Za pravna lica važilo do 31.12.2015)47/1613.06.2016.
       Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma45/1607.06.2016.
       Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika4/1325.01.2013.
       Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje47/1613.06.2016.
       Pravilnik o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku115/1723.12.2017.
       Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa68/1824.07.2018.
       Pravilnik o utvrđivanju poreske osnovice procjenom10/1512.02.2015.
       Pravilnik o vođenju knjiga i usklađivanju prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti98/1501.12.2015.
       Pravilnik o vrsti i visini troškova za autorske ugovore98/15, 17/2230.11.2023.
  Uredbe
       Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem86/12, 10/14, 7/2314.09.2012.
  Odluke
       Izmjena odluke o komunalnim taksama - Grad Bijeljina27/1721.12.2017.
       Izmjena odluke o komunalnim taksama - Grad Bijeljina (važi od 01.01.2018.)7/1828.03.2018.
       Izmjena odluke o komunalnim taksama - Grad Bijeljina (oslobađanja)5/1715.03.2017.
       Odluka o komunalnim taksama - Grad Bijeljina29.03.2012.
       Odluka o plaćanju i naplati u stranom novcu46/1512.06.2015.
       Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja - dnevnice (važi od 02.07.2021.)57/2124.06.2021.
  Ostalo
       Izgled izvještaja presjek stanja24.07.2013.
       Novine u zakonu o doprinosima10.01.2013.
       Rješenje o određivanju liste proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice7/1605.02.2016.
       Uputstvo za obračun i prijavu doprinosa za poljoprivrednike - komercijalno gazdinstvo13.03.2019.
       Uputstvo za obračun i prijavu doprinosa za poljoprivrednike - nekomercijalno gazdinstvo13.03.2019.
       Vrste prihoda - Naredba o uplaćivanju27.05.2005.