NOVOSTI

Pretraži
17.04.2024.

Objavljen JAVNI POZIV za fiskalizaciju prve grupeJAVNI POZIV za prvu grupu fiskalizacije je objavljen i rok za podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju teče od danas 17. aprila i traje do 17. juna 2024. godine.
Prvoj grupi pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su do danas registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Postupak inicijalne fiskalizacije pokreće se podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije. Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske. Obaveza Poreske uprave je da sprovede postupak registracije poslovnog prostora i mjesta prometa, postupak izdavanja bezbjednosnog elementa i postupak subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije.

Preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju Elektronskog sandučeta Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja.

Izvor: www.poreskaupravars.org

ARHIVA NOVOSTI