NOVOSTI

Pretraži
19.10.2015.

Multilateralna komenzacijaObavezna multilateralna kompenzacija sprovešće se u periodu od 26.10. do 30.10.2015. godine. Obveznici multilateralne kompenzacije su sva pravna lica i preduzetnici. Sva neplaćena dugovanja dospjela na dan 1.9.2015. godine obveznici su dužni prijaviti u sistem. Za obveznike čiji su računi blokirani prijavljivanje u sistem vrši banka.

Sistem vodi Banjalučka berza https://mlk.blberza.com/

Registracija učesnika i prijava obaveza za sprovođenje osnovne multilateralne kompenzacije vrši se u periodu od 26.10. do 30.10.2015. godine (do 16 časova).

Učesnici sa direktnim pristupom Sistemu mogu upućivati zahtjeve drugim učesnicima za prijavu obaveza od 28.10.2015. godine.

Organizator sprovodi osnovnu multilateralnu kompenzaciju 30.10.2015. godine. Preliminarni izvještaj o sprovodenoj multilateralnoj kompenzaciji (u daljem tekstu: Preliminarni izvještaj) dostavlja se učesnicima 31.10.2015. godine na registrovane adrese elektronske pošte. Učesnici mogu upućivati organizatoru zahtjeve za ispravku Preliminarnog izvještaja do 3.11.2015. godine do 16 časova. Konačni izvještaj o sprovedenoj multilateralnoj kompenzaciji (u daljem tekstu: Konačni izvještaj) dostavlja se učesnicima 3.11.2015. godine na registrovane adrese elektronske pošte.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja osnovne multilateralne kompenzacije mogu u periodu od 1.11. do 6.11.2015. godine (do 16 časova) realizovati multilateralne cesije, javne prodaje potraživanja, te usklađivati stanje prijavljenih obaveza i unositi nove obaveze radi sprovođenja dodatne multilateralne kompenzacije.

ARHIVA NOVOSTI