NOVOSTI

Pretraži
07.08.2015.

Novi Zakon o porezu na dohodakZakon o porezu na dohodak objavljen je 30.07.2015. godine u SL.GL 60/15. Novi Zakono o porezu na dohodak donosi sljedeće:
- Ukinuto je plaćanje poreza na dohodak na prihode od dividendi i udjela u dobiti.
- Neoporezivi iznos za topli obrok je povećan sa 77 KM na 99 KM mjesečno.
- Uvedena je naknada za rođenje djeteta kao poreskog oslobađanja u visini jedne prosječne mjesečne neto plate u Republici Srpskoj.
- Naknade troškova prevoza na posao i sa posla do visine cijene prevozne karte u javnom prevozu su oslobođene plaćanja poreza.
- Ukoliko prilikom utvrđivanja prihoda od kapitala (zakupa) ne postoji ugovor ili ukoliko je ugovorna cijena zakupa očigledno manja od tržišne, Poreska uprava Republike Srpske procjenjuje osnovicu, odnosno procjenom utvrđuje tržišnu cijenu zakupa.
Zakon stupa na snagu 1. septembra 2015. godine.

ARHIVA NOVOSTI