NOVOSTI

Pretraži
23.05.2014.

Poreski tretman donacija i pomoći zaposlenimaPrema Zakonu o porezu na dobit pravnim licima se priznaju u rashode donacije date javnim institucijama, humanitarnim, kulturnim i obrazovnim organizacijama u iznosu do 3% od ukupnog prihoda u toj poreskoj godini, s tim što se donacija koja prelazi taj iznos može prenositi u naredne tri godine, umanjujući buduće donacije.

Poslodavci, odnosno pravna lica i fizička lica-preduzetnici mogu za zaposlenog ili člana njegove porodice isplaćivati pomoć za gubitke nastale kao posljedica elementarnih nepogoda-poplave bez obaveze plaćanja poreza na dohodak i to do visine utvrđene Opštim kolektivnim ugovorom, odnosno Granskim kolektivnim ugovorom. Poslodavci iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosi mogu isplatiti pomoć u visini do jedne prosječne plate u Republici Srpskoj. Prosječna neto plata isplaćena u aprilu 2014. godine iznosi 821 KM.

ARHIVA NOVOSTI