NOVOSTI

Pretraži
15.05.2014.

Kompenzacije i cesije u poslovima sa inostranstvom i rok za naplatu i plaćanjeVlada RS je stavila van snage Odluku o prebijanju dugovanja i potraživanja, cesiji i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom.

Istovremeno donesene su izmjene Zakona o deviznom poslovanju tako da sada u članu 7. stav 3. stoji: "Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata prebijanjem dugovanja i potraživanja, ustupanjem potraživanja, preuzimanjem duga ili drugim oblicima plaćanja vrši se slobodno, u skladu sa ovim zakonom."

Izmjenama istog zakona je rok od šest mjeseci za naplatu i plaćanje prilikom izvoza i uvoza povećan na godinu dana. Član 9. sada glasi: "Izvoz i uvoz robe ili usluga koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i roba ili usluga unaprijed naplaćena, odnosno plaćena, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja, smatraju se kreditnim poslovima sa inostranstvom."

ARHIVA NOVOSTI