NOVOSTI

Pretraži
13.12.2010.

Klasifikacija djelatnosti prema novim propisimaU Službenom glasniku Republike Srpske broj 119. od 23. novembra 2010. godine, objavljena je Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske. Uredbom je propisan sadržaj klasifikacije djelatnosti u Republici Srpskoj, koja je usklađena sa propisima o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine. Osnov za donešenje ove uredbe je Zakon o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 74/10 od 02. avgusta 2010. godine. Navedenim Zakonom propisana je obaveza poslovnih subjekata da usklade svoje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Značajno je naglasiti da Zakon na snagu stupa 01. januara 2011. godine, od kada počinje da teče rok za usklađivanje djelatnosti za poslovne subjekte.

Izvor: www.komorars.ba

ARHIVA NOVOSTI