NOVOSTI

Pretraži
23.08.2010.

Uredba o visini dnevnica za službena putovanjaDana 07.08.2010. godine stupila je na snagu Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 73/10, a kojom je dnevnica za službeno putovanje u zemlji za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske utvrđena u visini od 20 KM, umjesto dosadašnje dnevnice u visini od 15% od najniže plate u Republici Srpskoj.

Navedenom uredbom je propisano da poslodavci u Republici Srpskoj, izuzev poslodavaca u javnom sektoru, mogu svojim internim aktima propisati i veći iznos dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu od iznosa utvrđenih navedenom uredbom.
Međutim, i za poslodavce u javnom sektoru i za poslodavace izvan javnog sektora, neoporezivi iznos dnevnica je samo onaj iznos dnevnica koji je utvrđen predmetnom uredbom, što znači da poslodavci koji u skladu sa svojim internim aktima, isplaćuju dnevnice u većem iznosu od dnevnica utvrđenih Uredbom, na razliku između dnevnica propisanih internim aktima i dnevnica utvrđenih navedenom uredbom, obračunavaju i plaćaju porez po odbitku i pripadajuće doprinose na lična primanja iz radnog odnosa.

Izvor: www.poreskaupravars.org

ARHIVA NOVOSTI