NOVOSTI

Pretraži
09.07.2010.

Usvojene izmjene Zakona o porezu na dohodakNarodna skupština RS usvojila je po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, kojim se omogućuje ukidanje poreza na troškove pripremanja toplog obroka za one poslodavce koji imaju organizovanu ishranu u svojim restoranima, kao i na troškove lica koja su licencirana za dostavljanja toplog obroka.

Obrazlažući poslanicima izmjene i dopune zakona, ministar finansija RS Aleksandar Džombić rekao je da je oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na troškova pripremanja toplog obroka najviše do iznosa od 3,5 KM dnevno po zaposlenom licu, odnosno najviše od 77 KM na mjesečnom nivou.

Džombić je rekao da su inicijative za izmjenu ovog zakona Vladi RS uputili Unija poslodavaca RS, Privredna komora RS i Savez sindikata RS radi pomoći privredi u vidu ove poreske olakšice zbog negativnog uticaja svjetske ekonomske krize na privredu RS.

"Kao rezultat socijalnog dijaloga i pregovora potignut je sporazum o umanjenju neoporezivog dijela poreske osnovice kod obračuna poreza na dohodak", rekao je Džombić, podsjetivši da je do sada ovaj neoporezivi dio iznosio 3.600 KM na godišnjem nivou, a ovim zakonom je predviđeo da iznosi 3.000 KM.

ARHIVA NOVOSTI