NOVOSTI

Pretraži
07.04.2010.

Izmjene Pravilnika o obliku i načinu vođenja Trgovačke knjigePravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja Trgovačke knjige (Sl.Gl.RS 27/10 od 01.04.2010. godine) određuje se sadržaj dokumenta o odobrenoj ispravci potraživanja od kupca.

Ovaj dokument treba da sadrži broj fiskalnog računa na koji se odnosi umanjenje maloprodajne vrijednosti, datum, iznos razlike između maloprodajne vrijednosti računa i naplaćenog ili fakturisanog iznosa, naziv odnosno ime i prezime kupca, potpis kupca i broj identifikacionog dokumenta kupca.

ARHIVA NOVOSTI