NOVOSTI

Pretraži
19.02.2010.

Izmirenje poreskih obaveza putem obveznica RSU skladu sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske i Uredbom o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske i u 2010. godini moguće je izmirenje poreskih obaveza putem obveznica. Radi se o kontinuiranom procesu propisanom gore navedenim aktima, kojima je omogućeno da se putem obveznica emitovanim po osnovu unutrašnjeg duga, odnosno opštih obaveza i materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, mogu izmiriti dospjele poreske obaveze nastale do 31.12.2007. godine.
 Konkretno, radi se o do sada emitovanim obveznicama: po osnovu duga dobavljačima (lokalne oznake RSOD-O-A i RSOD-O-B),  po osnovu duga po izvršnim sudskim odlukama lokalne oznake RSIO-O-A) i po osnovu ratne  materijalne i nematerijalne štete (lokalne oznake RSRS-O-A, RSRS-O-B i RSRS-O-C).
 Bitno je napomenuti da će se i svim budućim emisijama obveznica po osnovu unutrašnjeg duga moći izmirivati dospjele poreske obaveze nastale do 31.12.2007. godine.
 Procedura izmirenja poreskih obaveza putem obveznica provodi se na bazi podnešenog zahtjeva na osnovu kojeg ministar finansija donosi rješenje o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske. Rješenje se prvo dostavlja na realizaciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, u smislu prenosa vlasništva sa lica koje izmiruje poreze na Republiku Srpsku. Centralni registar dostavlja Potvrdu o obavljenom prenosu vlasništva Ministarstvu finansija. Rješenje se tada dostavlja na realizaciju Poreskoj upravi Republike Srpske, koja evidentira izmirenje poreza datog poreskog obveznika. Poreska uprava dostavlja potvrdu o izmirenju poreza putem obveznica Ministarstvu finansija, koje tada  okončava postupak slanjem sve relevantne dokumentacije podnosiocu zahtjeva.
 U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti uvjerenje Poreske uprave o iznosu neizmirenih poreza na dan 31.12.2007.godine, potvrdu Centralnog registra hartija od vrijednosti o vlasništvu nad obveznicama kao i dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje rješenja.

Izvor: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/media/vijesti/Pages/Izmirenje_poreskih_obaveza_putem_obveznica_RS.aspx

ARHIVA NOVOSTI