NOVOSTI

Pretraži
13.01.2010.

Uredba o ograničavanju marži u prometu robeVlada Republike Srpske je donijela Uredbu o ograničavanju marži u prometu robe. Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave prometom robe na veliko, odnosno na malo obrazuju cijene određenih proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo primjenom marži iz ove uredbe na nabavnu cijenu.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice, kaznom u iznosu od 5.000 KM odgovorno lice u pravnom licu, kaznom od 6.000 KM za fizičko lice - preduzetnik koji postupa suprotno odredbama ove uredbe.

Preporučujemo zainteresovanima da u cjelosti pročitaju ovu Uredbu.
Uredba o ograničavanju marži u prometu robe

ARHIVA NOVOSTI