NOVOSTI

Pretraži
24.11.2023.

Važna napomena za male preduzetnike u RSPrag PDV oporezivanja je podignut na 100.000 KM, međutim prag za status malog preduzetnika je ostao na iznosu od 50.000 KM naplaćenih prihoda. Ovo znači da ako mali preduzetnik u ovoj godini naplati preko 50.000 KM prihoda, iako ne postaje PDV obveznik, on gubi status malog preduzetnika i postaje veliki. Status velikog preduzetnika se primjenjuje retroaktivno računajući od 1.1.2023. godine.

Ukoliko preduzetnik izgubi status malog preduzetnika i postane veliki dužan je podnijeti zahtjev za opoziv statusa malog preduzetnika, potom podnijeti prijavu 1008 za utvrđivanje akontacije poreza na dohodak, te izvršiti doplatu akontacija u slučaju da su ukupne uplate poreza na dohodak po 2% u ovoj godini manje od iznosa dospjelih akontacija prijavljenih obrascem 1008.

Ukoliko dođe do opoziva statusa malog preduzetnika bilo neuspunjavanjem uslova ili po izboru preduzetnika, preduzetnik ne može ponovo tražiti status malog preduzetnika u periodu od tri godine od godine opoziva.

ARHIVA NOVOSTI