NOVOSTI

Pretraži
30.09.2009.

Početak primjene Zakona o porezu na nepokretnosti od 01.01.2011.godineMinistarstvo finansija pripremilo je izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti u dijelu koji se odnosi na početak primjene Zakona. Rok za početak primjene Zakona će biti produžen za godinu dana, što znači da bi plaćanje poreza na nepokretnosti trebalo da počne od prvog januara 2011. godine.

Izmjene i dopune Zakona će Vlada Republike Srpske razmatrati na jednoj od narednih sjednica, nakon čega će Zakon uputiti u skupštinsku proceduru. Odgođena primjena Zakona je nastala zbog potrebe da se provedu sve neohodne pripremne radnje kako bi se uspješno počelo sa oporezivanjem nepokretnosti. Osnovni cilj u ovom trenutku je uspostavljanje fiskalnog registra nepokretnosti odnosno aktivno provođenje zakonskih obaveza od strane Poreske uprave Republike Srpske i Ministarstva finansija u cilju uspješne implementacije Zakona.

Istovremeno, rok za prijavu nepokretnosti će biti produžen do 31. marta 2010. godine. Nakon isteka ovog roka neće biti dodatnih rokova za upis nepokretnosti u fiskalni registar. Napominjemo, da građani i dalje imaju obavezu prijavljivanja nepokretnosti u fiskalni registar.

Ministarstvo finansija pripremilo je i izmjene Zakona u dijelu koji se odnosi na jasnije definisanje učešća lokalnih zajednica u cijelom procesu. Naglašavajući značaj uspješnog provođenja zakona Ministartvo finansija još jednom poziva građane da nastave sa podnošenjem prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti kako bi uspješno i u potpunosti implementovali ovaj reformski Zakon. Nakon 31.03.2010. godine neće biti dodatnih rokova za upis nepokretnosti u fiskalni registar i građani koji do tada ne prijave svoje nepokretnosti će biti sakcionisani u skladu sa Zakonom.

Izvor: www.vladars.net

ARHIVA NOVOSTI