NOVOSTI

Pretraži
05.01.2023.

Vraćeno pravo na refundaciju bolovanja iz prethodnog perioda

U SL.GL 132/22 objavljene su izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima se jasno regulišu prava poslodavaca na povrat isplaćenih naknada neto plata radnicima na koja su stekli pravo po ranije važećem Zakonu. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat tih naknada je do 31. marta 2023. godine.

Novim zakonom je rok za podnošenje zahtjeva sa 3 godina smanjen na 3 mjeseca, što je u nedostatku člana koji je sada izmjenama dodat, dovelo do toga da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske po novom zakonu donosio rješenja kojima odbija kao neosnovane zahtjeve poslodavaca za potraživanja za koja su poslodavci stekli pravo da podnesu zahtjev po ranije važećim propisima i koja su starija od 90 dana od isteka posljednjeg dana kalendarskog mjeseca u kojem je radnik bio spriječen za rad. Ovakvim postupanjem vršena je retroaktivna primjena propisa kojom su oduzimana stečena prava poslodavaca.

ARHIVA NOVOSTI