NOVOSTI

Pretraži
05.07.2022.

Nedjeljiva prava iz radnog odnosaNa osnovu nezvaničnih tumačenja Zakona o radu pravo na godišnji odmor, pravo na naknadu prevoza i pravo na naknadu za topli obrok su nedjeljiva prava iz radnog odnosna. Drugim riječima, ova prava se ostvaruju u punom obimu bez obzira na to da li radnik radi na puno ili nepuno radno vrijeme. Konkretno, radnik koji radi na pola radnog vremena ima pravo na topli obrok kao da radi na puno radno vrijeme.

Zadatak računovođe je da upozna poslodavca sa ovakvim tumačenjima, ali na kraju je poslodavac taj koji donosi konačnu odluku kako će se određene naknade obračunavati.

S tim u vezi, za korisnike programa za obračun plata KPSoftPla u opciji za opšta podešavanje dodat je izbor opcija u zavisnosti od toga kako poslodavac želi obračunavati topli obrok za radnike koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme:

  • NEOBRAČUNAVATI - topli obrok se neće obračunati za nepuno radno vrijeme
  • OBRAČUNATI SRAZMJERNO RADNOM VREMENU - topli obrok će se obračunati srazmjerno radnom vremenu
  • OBRAČUNATI PUNI TOPLI OBROK - topli obrok će se obračunati u punom iznosu bez obzira na radno vrijeme

ARHIVA NOVOSTI