NOVOSTI

Pretraži
30.06.2009.

Novi zakon o akcizama u BiHU Službenom glasniku BIH 49/09 izašao je novi zakon o akcizama u BIH kojim se mijenjaju način obračuna i visina akcize za sljedeće proizvode:
- duvanske prerađevine
- kafa.

Takođe, uvodi se i putarina za izgradnju auto-puteva od 0.10 KM po 1 litru derivata nafte.
Neophodno je da do 1. jula 2009. godine dostavite popis pomenutih akciznih proizvoda nakon zaključivanja fiskalne kase na dan 30. jun 2009. godine.
Takođe, posebno treba popisati i sve ostale akcizne proizvode, a to su: bezalkoholna pića i alkoholna pića. U bezalkoholna pića spadaju svi sokovi koji imaju manje od 50% prirodnog sadržaja (ne spada prirodna gazirana i negazirana voda). U alkoholna pića spadaju vino, pivo, žestoka pića, prirodne i voćne rakije.

Pročitajte obavještenje koje je postavljeno na stranici Uprave za indirektno oporezivanje

ARHIVA NOVOSTI