NOVOSTI

Pretraži
26.03.2022.

Poziv Poreske uprave frilenserima da prijave prihodePoreska uprava RS uputila je poziv poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju. Iz PURS napominju da raspolažu podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je „PayPal“ i dr.

Frilenseri (koji nisu registrovali djelatnost) dužni su porez plaćati u roku od 7 dana od dana naplate prijema, a u zavisnosti od tipa posla koji obavljaju u nekim slučajevim potrebno je da obračunavaju i plaćaju doprinose. Za više informacija o načinima oporezivanja i registracije djelatnosti pročitajte u članku FRILENSERI: Poreske obaveze i registracija.

Izvor: poreskaupravars.org

ARHIVA NOVOSTI