NOVOSTI

Pretraži
31.12.2021.

Komunalne takse se ukidaju od 1.1.2022.Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Izmjene stupaju na snagu 1.1.2022. godine.

ARHIVA NOVOSTI