NOVOSTI

Pretraži
07.10.2021.

Pomoć Grada Bijeljina preduzetnicimaGrad Bijeljina je raspisao javni poziv za pomoć preduzetnicima kojima je bio zabranjen rad usljed pandemije.

Javni poziv je otvoren do 26.10.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava predviđenih Budžetom Grada Bijeljina za za realizaciju ovog javnog poziva iznosi 200.000,00 KM.

Finansijska pomoć za sve korisnike sredstava iznosi 500,00 KM po korisniku, ili veći alikvotni dio u slučaju manjeg broja zaprimljenih prijava.

Ukoliko broj zaprimljenih prijava za dodjelu pomoći bude veći od iznosa raspoloživih sredstava, izvršiće se proporcionalno smanjenje pojedinačnih iznosa odobrenih sredstava po korisniku sredstava.

Pravo na finansijsku pomoć imaju samostalni preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) koji su kod Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina registrovali samostalnu djelatnost najkasnije do 15. aprila 2021. godine;
b) koji u vrijeme raspisivanja javnog poziva registrovanu djelatnost obavljaju u statusu aktivnog preduzetnika;
v) kojima je zaključcima i naredbama nadležnih kriznih štabova bio privremeno zabranjen rad;
g) koji su izmirili poreske obaveze sa 30.06.2021.godine;
d) koji registrovanu djelatnost obavljaju kao pretežnu u sjedištu i izdvojenim jedinicama iz sljedećih šifri djelatnosti:
- 49.31 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (autobuski prevoz)
- 49.39 – Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. (autobuski prevoz)
- 50.30 – Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima
- 55.10 – Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 – Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor
- 55.90 – Ostali smještaj
- 56.10 – Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane (osim objekata brze hrane i pekoteka),
- 56.30 – Djelatnosti pripreme i posluživanja pića,
- 85.53 – Djelatnosti vozačkih škola,
- 85.59 – Ostalo obrazovanje, d.n.
- 85.60 – Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju,
- 96.02 – Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje,
- 96.04 – Djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

Na sajtu Grada Bijeljina su objavljeni detalji poziva i obrasci https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/javni-pozivi/4422.javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-finansijskih-sredstava-na-ime-finansijske-pomoci-samostalnim-preduzetnicima,-u-cilju-ublazavanja-posljedica-pandemije-korona-virusa.html

Izvor: gradbijeljina.org

ARHIVA NOVOSTI