NOVOSTI

Pretraži
03.01.2009.

Obavještenje za poreske obveznikePU RS: „Obavještavamo poreske obveznike da će se obračun i uplata poreza i doprinosa na sve isplate počev od 01.01.2009. godine, vršiti po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 120/08).
Obračun poreza i doprinosa po bruto principu znači da se propisane stope doprinosa (30,60%) primjenjuju na bruto primanje, što znači da se od bruto primanja oduzmu obračunati doprinosi i dobije se dohodak koji se umanji za lični odbitak od 300 KM na mjesečnom nivou i na taj iznos (poresku osnovicu) obračuna porez po stopi od 8%.
Ukoliko je primanje ugovoreno u neto iznosu, da bi se pravilno obračunali porezi i doprinosi, potrebno je na bazi neto primanja utvrditi bruto, primjenom sljedeće formule:


Poreski obveznici mogu ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou u iznosu od 90 KM po izdržavanom članu uže porodice i po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit, ukoliko poslodavcu dostave poresku karticu koju će dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje poreske kartice Poreskoj upravi.”

Izvor: www.poreskaupravars.org

ARHIVA NOVOSTI