NOVOSTI

Pretraži
05.01.2021.

Izmjene zakona o administrativnim taksamaIzmjenama zakona o administrativnim taksama objavljenim u Sl.Gl 123/20, taksa se više ne plaća za zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave, izvode, uvjerenja ili potvrde.

Za spise i radnje u vezi sa registracijom preduzetnika plaćaju se takse u sljedećim iznosima:
a) za osnivanje - 30 KM,
b) za promjene podataka upisanih u registar - 20 KM,
v) za prestanak obavljanja djelatnosti - 10 KM,
g) za pripremne radnje - 10 KM,
d) za rezervaciju poslovnog imena koja obuhvata registraciju i brisanje - 15 KM.
Ako se zahtjev u vezi sa registracijom podnosi elektronskim putem, iznos takse umanjuju se za 50%.

Napomena: Zakonom o administrativnim taksama propisuju se i utvrđuju administrativne takse za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlašćenja kojima je zakonom povjereno rješavanje u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama.

ARHIVA NOVOSTI