NOVOSTI

Pretraži
21.01.2020.

Najniža plata 520 KMU SL.GL 3/20 objavljeno je da najniža plata u Republici Srpskoj za 2020. godinu iznosi 520 KM.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

ARHIVA NOVOSTI