NOVOSTI

Pretraži
17.01.2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na refundaciju porodiljskogIzmijenjen je Zakon o dječijoj zaštiti. Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na refundaciju je sa godinu dana smanjen na šest mjeseci od dana počinjanja korištenja porodiljskog odsustva i uz zahtjev se prilaže dokaz o uplaćenim doprinosima. Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju je ostao isti kao i do sada najkasnije tri mjeseca od dana isplate plate za poslednji mjesec korištenja porodiljskog.

Član 28. stav 2. i 3. Zakona o dječijoj zaštiti glase ovako:
(2) Zahtjev za priznavanje prava na refundaciju naknade plate podnosi se u roku od šest mjeseci od dana počinjanja korišćenja porodiljskog odsustva uz dokaz o uplaćenim doprinosima.
(3) Zahtjev za refundaciju, u skladu sa rješenjem iz člana 27. stav 2. ovog zakona o priznavanju prava, podnosi se prvostepenom organu nakon izvršene isplate naknade, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana isplate naknade plate za posljednji mjesec korišćenja porodiljskog odsustva, a za lica koja koriste porodiljsko odsustvo, preduzetnike i lica koja koriste porodiljsko odsustvo, a obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, nakon uplate doprinosa za posljednji mjesec korišćenja porodiljskog odsustva.

ARHIVA NOVOSTI