NOVOSTI

Pretraži
20.07.2019.

Izmijenjen zakon o fiskalnim kasamaIzmijenjen je zakon o fiskalnim kasama i izmjene su stupile na snagu 17.7. Sledeće je izmijenjeno:

1. Mjera zabrane obavljanja djelatnosti je sa 15 dana povećana na 30 dana. Ova mjera se izriče ako Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da poreski obveznik ne vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU.

2. Povećane su kazne za neizdavanje fiskalnih računa. Minimalni iznos kazne za pravno lice je sa 2.000 KM povećan na 8.000 KM a maksimalna kazna iznosi 16.000 KM. Odgovorno lice se kažnjava od 2.000 do 4.000 KM, a preduzetnik od 4.000 do 8.000 KM. Ove kazne se propisuju u slučaju da obveznik:
a) ne vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi ne vrši pomoću softverske aplikacije (član 5. stav 1),
b) klijentu ne izda fiskalni račun odštampan na fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet, bez obzira na to da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; i ako fiskalni račun ne izda sa svim obaveznim podacima iz člana 26. stav 2. ovog zakona (član 63) i
v) klijentu ne izda fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira na to da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; ako najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva drugi primjerak pisanog fiskalnog računa; i ako svaki pojedinačni ostvareni evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće štampane fiskalne račune na fiskalnoj kasi u najkraćem mogućem vremenu (član 65).

U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja ovih prekršaja ponovo izvrši isti prekršaj, kazniće se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu u odnosu na propisanu kaznu.

3. U slučaju navedenih prekršaja ukoliko obveznik kaznu koju mu je inspektor usmeno izrekao uplati u roku od 72 sata mjera zabrane obavljanja djelatnosti se neće izvršiti.

ARHIVA NOVOSTI