NOVOSTI

Pretraži
07.08.2018.

Izmjene Zakona o radu i Zakona o porezu na dohodakObavještavamo Vas da je izmijenjen Zakon o radu tako što je ukinut pojam "neto plate" i sada se definiše pojam "plata" što predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak. Izmjene Zakona o radu stupile su na snagu 1. avgusta i dat je rok do kraja avgusta da se svi ugovori o radu u kojim je ugovorena neto plata ili koeficijent usklade sa odredbama ovog Zakona.

Za svakog radnika mora se u Poresku upravu podnijeti izmijenji obrazac PD3100 uz koji će se priložiti novi ugovor o radu ili aneks ugovora. Takođe, potrebno je da se do kraja avgusta sa Zakonom o radu usklade ostali akti u vezi rada kao što su Pravilnik o radu, Sistematizacija radnih mjesta itd.

Izmijenjen je i Zakon o porezu na dohodak tako što je lični odbitak sa 200 KM povećan na 500 KM.

Donesena je odluka o minimalnoj plati i ona od 1. avgusta iznosi 440 KM. Bruto plata za minimalnu platu će sada iznositi 656,72 KM što je za 9,95 KM više u odnosu na dosadašnju bruto platu za minimalnu platu.

U svim slučajevima kada je dosadašnja neto plata manja od 470 KM bruto plata po novom obračunu za tu platu je uvećana za određeni iznos, odnosno za neto plate koje su bile veće od 470 KM bruto plata ostaje ista. Radnici će u svim slučajevima za puno radno vrijeme u avgustu u odnosu na julsku platu dobiti 30 KM više.

ARHIVA NOVOSTI