NOVOSTI

Pretraži
11.01.2018.

Novi Zakon o doprinosimaOd 1. januara 2018. godine na snazi je novi Zakon o doprinosima kojim se mijenja dosadašnji raspored stopa doprinosa a ukupna stopa doprinosa je ista kao i do sada 33%. Stopa doprinosa za dječiju zaštitu je sada 1,7%, a doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0,8%. Doprinos za PIO i zdravstveno osiguranje su ostali isti 18,5% i 12%. Ostale važne novine u novom zakonu:

- Osnovica za doprinose za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost je 60% (100% ako obavljaju profesionalnu djelatnost) prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu. Do sada je bilo za prethodni mjesec.

- Novi zakon donosi bolju definiciju profesionalne djelatnosti: Licima koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja samostalno u vidu zanimanja i na osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da: 1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i 2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.

- Obveznik doprinosa za PIO je lice koje ostvaruje prihod od autorskih prava bez obzira na to da li je osiguran po drugom osnovu. Prema prethodnom zakonu obračunavali su se svi doprinosi u slučaju da obveznik nije osiguran po drugom osnovu.

- Sada je jasno navedeno i da je obveznik doprinosa za PIO lice koje ostvaruje naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu za zakonom kojim se uređuje rad i radni odnosi.

- Obveznik doprinosa za PIO i zdravstvo je lice za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Osnovica za obračun je 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu. S tim da je stopa doprinosa za PIO 4,5%.

- Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju naknadu plate u periodu korišćenja porodiljskog odsustva za 2018. godinu iznosi 80% njihove osnovice prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva.

ARHIVA NOVOSTI