NOVOSTI

Pretraži
28.10.2017.

KNJIGA UTISAKA se više ne vodiNovi Zakon o ugostiteljstvu ne propisuje vođenje knjige utisaka u ugostiteljskim objektima. Iako je zakon objavljen u maju ove godine, tek je stupanjem na snagu Pravilnika o prestanku primjene Pravilnika o vođenju knjige utisaka, od dana 21.10.2017. godine prestala obaveza vođenja knjige utisaka u ugostiteljskim objektima.

Ovo je značajno olakšanje za ugostitelje, jer obavez vođenja knjige utisaka postoji još od 2007. godina a prethodno je vođena knjiga žalbi. Obaveza vođenja knjige utisaka je možda najbesmislenija obaveza u privredi.

Podsjećanja radi, početkom svake godine knjiga utisaka se morala ovjeriti kod nadležnog organa lokalne samouprave. Ukoliko korisnik ugostiteljske usluge upiše prigovor u knjigu, obaveza ugostitelja je da korisniku u roku od tri dana odgovori a inspekciji u roku od pet dana dostavi jedan primjerak prigovora. Ukoliko ne odgovori u roku od tri dana, ima obavezu da u roku od pet dana tržišnoj inspekciji dostavi obavjest s obrazloženjem razloga za prekoračenje roka za odgovor na prigovor. Takođe, na vidnom mjestu je moralo biti istaknuto obavještenje na jednom od jezika naroda BiH, te na engleskom jeziku, o tome da se vodi knjiga utisaka i gdje se knjiga nalazi.

Nepoštovanje neke od ovih obaveza, često je bilo predmet kazne od strane tržišne inspekcije. Ukoliko ne vodi knjigu ili ne dostavi inspekciji primjerak prigovora kazna je bila najmanje 1.500 KM za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu najmanje 500 KM, a za preduzetnika najmanje 1.000 KM. Kazna za neovjeravanje knjige utisaka iznosila je najmanje 500 KM za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu najmanje 200 KM, a za preduzetnika najmanje 300 KM.

ARHIVA NOVOSTI