NOVOSTI

Pretraži
09.09.2016.

Refundacija porodiljskog bolovanja za preduzetniceJavni fond za dječiju zaštitu donio je pravilo o načinu utvrđivanja iznosa naknade koja će se refundirati ženi-preduzetnici za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva. Naknada se utvrđuje za svaki mjesec kao razlika osnovice za obračun doprinosa i doprinosa na tu osnovicu.

Ovim je riješena nedoumica koja je nastala izmjenama Zakona o radu i Zakona o doprinosima kojim se vlasnici preduzetničkih radnji ne smatraju radnicima i ne ostvaruju neto platu koja je, ako je isplaćena, bila osnov za refundaciju porodiljskog bolovanja.

ARHIVA NOVOSTI