Knjigovodstveni servis KontoProm iz Bijeljine pruža knjigovodstvene usluge firmama različitih veličina i djelatnosti. Naš cilj je da tačno i ažurno obradimo knjigovodstvene podatke, obezbjedimo sigurnost u smislu poreskih i drugih propisa, te analizom računovodstvenih podataka klijentu pružimo podršku za dalje napredovanje. Pročitajte više...

Pružamo uslugu savjetovanja po svim pitanjima koja se tiču knjigovodstva. Korisnici ove usluge mogu biti računovođe koji su na početku svoje samostalne karijere ili računovođe koji uprkos znanju i iskustvu usljed brojnih promjena propisa osjećaju nesigurnost u ovom poslu. Usluga je namjenjena i privrednicima koji žele obezbjediti dodatnu sigurnost u svom poslovanju. Pročitajte više...

KONKURS ZA ZAPOSLENJE U KP

Želimo pružiti priliku za zaposlenje računovođi sa najmanje 2 godine iskustva u vođenju knjiga. Potrebno je da kandidat poznaje poreske i računovodstvene propise, da je samostalan u radu, da je spreman da uči, da je ljubazan i kulturan u komunikaciji i sa klijentima i sa kolegama. Želimo saradnika a ne radnika i svi koji osjećaju da su spremni za saradnju i imaju karakteristike koje smo naveli su dobrodošli da se jave i pošalju svoj CV na email adresu info@kontoprom.com.
KpSoftPRO ONLINE POSLOVNI SOFTVER Fakturisanje, kalkulisanje, proizvodnja, putni nalozi... Sve što je potrebno za redovno poslovanje gotovo svih djelatnosti. Pročitajte više...
KpSoftFIN ONLINE KNJIGOVODSTVENI SOFTVER dvojno knjigovodstvo, obradu izvoda, blagajni, KIF/KUF, obračun PDV-a, obračun finansijskog izvještaja, knjiga prihoda/rashoda, vođenje osnovnih sredstava. Pročitajte više...
KPSoftPLA ONLINE SOFTVER za obračun plata i naknada po svim tipovima ugovora, automatsko kreiranje dokumenata iz oblasti rada i radnih odnosa, kreiranje rasporeda radnog vremena, generisanje i export 1002 obrazaca u xml formatu. Pročitajte više...

PREPORUČUJEMO

Agencija K-SISTEMI pomaže u procesu osnivanja ili izmjena u registraciji SP ili DOO, pruža uslugu regulisanja radnih odnosa, naplate potraživanja, pribavljanje dozvola, pokretanje skraćenog postupka likvidacije... Klijentima KontoProm-a i ostalim privrednicima preporučujemo agenciju K-SISTEMI, jer vrijeme je najvredniji resurs koji imamo i zato ga ne treba gubiti u samostalnom traganju za rješenjima.

KpsoftPanel - daje mogućnost rukovodiocima i vlasnicima firmi da u svakom trenutku i na svakom mjestu imaju uvid u sve knjigovodstvene podatke, kreiraju izvještaj o poslovanju, imaju uvid u stanje obaveza i potraživanja, pregled osnovnih sredstva, automatsko kreiranje ugovora, zahtjeva, odluka. Pročitajte više...

NOVOSTI

24.08.2022.

Podsticaj na plate

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata za period januar-jun 2022. godine je 29.08.2022. godine. Poslednje izmjene Zakona o podsticajima ne važe za ovaj obračunski period, tako da se podnošenje i obračun vrši na isti način kao do sada.

22.08.2022.

Kako postati preduzetnik?

Svako ko ima određenu poslovnu ideju ima mogućnost da kao preduzetnik isproba uspješnost svoje ideje, zaposli druge ili samog sebe i omogući sebi i svojoj porodici osnovne ili dodatne izvore prihoda. Ako Vam je pojam preduzetništva maglovit i ukoliko osjećate strah koji Vas sputava da ostvarite svoje zamisli i želju za slobodom, onda preporučujemo da pročitate tekst koji smo pripremili na sledećem linku.

02.08.2022.

PDV prijava za juli 2022. godine

Izmjenama Zakona o PDV-u trebalo je da PDV prijave počevši od poreskog period 2207 budu popunjene podacima zaokruženim na dvije decimale, međutim UIO je izdala obavještenje da će za poreski period 2207 (juli 2022. godine) ostati obaveza da se upisuju iznosi zaokruženi na najbliži manji cijeli broj, tj. za 2207 poreski period ostaje da se upisuju iznosi na način kao što je rađeno do sada.

02.08.2022.

Popis nedovršenih građevinskih objekata

Izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisano da su lica koja su obveznici PDV-a dužna da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 11. avgusta 2022. godine.

30.07.2022.

PDV tretman usluga prevoza putnika kroz BiH

Izmjenama Zakona o PDV-u uređeno je oporezivanje usluge prevoza koju izvrši inostrani prevoznik na teritoriji BiH. Od sada su inostrani prevoznici dužni da se putem poreskih punomoćnika registruju kao PDV obveznici u BiH ili da pri izlasku iz BiH uplate svoju obavezu za PDV.

09.07.2022.

Ukinuti podaci o matičnom broju i adresi na platnoj listi

Izmjenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl.Gl 65/22) ukinuti su podaci o matičnom broju radnika i podatak o adresi stanovanja radnika. Obavještavamo korisnike programa za obračun plate da je KPSoft program usklađen sa ovim izmjenama.

ARHIVA NOVOSTI
Pretraži

Kalkulatori

Kalkulatori za obračun plate, obaveza po osnovu ugovora o djelu, autorskog ugovora, zakupa...

Propisi

Dobro poznavanje zakonskih okvira je ključno za sigurno poslovanje

Baza znanja

Kako registrovati DOO ili preduzetničku radnju? Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos? Odgovore na ovakva pitanja nastojimo zapisati u našu bazu znanja.

Linkovi

Popis važnih stranica institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.