Pružamo KNJIGOVODSTVENE USLUGE firmama različitih veličina i djelatnosti. Naš cilj je da tačno i ažurno obradimo knjigovodstvene podatke, obezbjedimo sigurnost u smislu poreskih propisa, te analizom računovodstvenih podataka klijentu pružimo podršku za dalje napredovanje. Pročitajte više...

Pružamo SAVJETODAVNE USLUGE računovođama i privrednicima koji žele obezbjediti dodatnu sigurnost u svom poslovanju. Pročitajte više...

KONKURS ZA ZAPOSLENJE U KP

Želimo pružiti priliku za zaposlenje računovođi sa najmanje 2 godine iskustva u vođenju knjiga. Potrebno je da kandidat poznaje poreske i računovodstvene propise, da je samostalan u radu, da je spreman da uči, da je ljubazan i kulturan u komunikaciji i sa klijentima i sa kolegama. Želimo saradnika a ne radnika i svi koji osjećaju da su spremni za saradnju i imaju karakteristike koje smo naveli su dobrodošli da se jave i pošalju svoj CV na email adresu info@kontoprom.com.
ONLINE POSLOVNI SOFTVER za fakturisanje, kalkulisanje, proizvodnju, kreiranje putnih naloga... Sve što je potrebno za redovno poslovanje. Jednostavan za upotrebu. Pročitajte više...
ONLINE KNJIGOVODSTVENI SOFTVER za dvojno knjigovodstvo, obradu izvoda, blagajni, KIF/KUF, obračun PDV-a, vođenje osnovnih sredstava. Pročitajte više...
ONLINE SOFTVER ZA OBRAČUN PLATA I NAKNADA, automatsko kreiranje dokumenata iz oblasti rada, kreiranje rasporeda radnog vremena, generisanje i export 1002 obrazaca u xml formatu. Pročitajte više...

PREPORUČUJEMO

Agencija K-SISTEMI pomaže u procesu osnivanja ili izmjena u registraciji SP ili DOO, pruža uslugu regulisanja radnih odnosa, naplate potraživanja, pribavljanje dozvola, pokretanje skraćenog postupka likvidacije... Klijentima KontoProm-a i ostalim privrednicima preporučujemo agenciju K-SISTEMI, jer vrijeme je najvredniji resurs koji imamo i zato ga ne treba gubiti u samostalnom traganju za rješenjima.

KpsoftPanel - daje mogućnost rukovodiocima i vlasnicima firmi da u svakom trenutku i na svakom mjestu imaju uvid u sve knjigovodstvene podatke, kreiraju izvještaj o poslovanju, imaju uvid u stanje obaveza i potraživanja, pregled osnovnih sredstva, automatsko kreiranje ugovora, zahtjeva, odluka. Pročitajte više...

NOVOSTI

28.01.2023.

Doprinosi za nepuno radno vrijeme

Doprinosi za lica koja rade na nepuno radno vrijeme od 1.1.2023. godine ne mogu biti niži od 315,08 KM. Ovo je uskladu sa članom 10a. Zakona o doprinosima koji kaže da osnovica doprinosa za lica koja rade na nepuno radno vrijeme ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj. Najniža neto plata je shodno odluci Vlade 700 KM, a njoj odgovara bruto plata u iznosu od 1016,39 KM.

27.01.2023.

Rok za podnošenje obrasca 11 do 30.1.

Godišnja prijava poreza po odbitku (Obrazac 11) se podnosi do 30.1. u tekućoj za prethodnu godinu. U prijavu se unose prihodi koji podliježu plaćanju poreza po odbitku u RS u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, ali i prihodi za koje su ispunjeni uslovi da se ne oporezuju u skladu sa međudržavnim ugovorom.

26.01.2023.

Najniža plata 700 KM

Vlada RS usvojila je odluku da najniža plata u RS za 2023. godinu bude 700 KM.

23.01.2023.

Objavljena prosječna plata za 2022.

RZS objavio je prosječnu platu u 2022. godini. Prosječna bruto plata iznosi 1730 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1144 KM. Prosječna bruto plata iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu za obračun toplog obroka, te doprinosa za određene kategorije obveznika. Prosječna neto plata određuje visinu neoporezivog toplog obroka koji poslodavac obezbjeđuje. Bruto iznos toplog obrok koji se isplaćuje treba da iznosi najmanje 14,71 KM dnevno. Doprinosi za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznose najmanje 321,78 KM mjesečno.

05.01.2023.

Vraćeno pravo na refundaciju bolovanja iz prethodnog perioda

U SL.GL 132/22 objavljene su izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima se jasno regulišu prava poslodavaca na povrat isplaćenih naknada neto plata radnicima na koja su stekli pravo po ranije važećem Zakonu. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat tih naknada je do 31. marta 2023. godine.

02.01.2023.

Ukinuta republička taksa

Od 1. januara 2023. godine na snazi je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Cilj ukidanja posebne republičke takse je rasterećenje privrednih subjekata i brži rast privredne aktivnosti u Republici Srpskoj

ARHIVA NOVOSTI
Pretraži

Kalkulatori

Kalkulatori za obračun plate, obaveza po osnovu ugovora o djelu, autorskog ugovora, zakupa...

Propisi

Dobro poznavanje zakonskih okvira je ključno za sigurno poslovanje

Baza znanja

Kako registrovati DOO ili preduzetničku radnju? Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos? Odgovore na ovakva pitanja nastojimo zapisati u našu bazu znanja.

Linkovi

Popis važnih stranica institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.