English

NOVOSTI

Pretraži
06.08.2009.

Informacije o izmirenju poreza putem obveznica Republike Srpske

U čemu je prednost izmirenja poreskih obaveza putem obveznica?

Prednosti je najlakše predstaviti primjerom. Pretpostavimo da poreski obveznik ima gore navedene obaveze za poreze u ukupnom iznosu od 40.000 KM. Od toga dio koji se odnosi na glavni dug iznosi 10.000 KM, a obaveza za kamate iznosi 30.000 KM. Izmirenje poreza putem obveznica vrši se u nominalnoj vrijednosti obveznica tokom grejs perioda. Za kupovinu 10.000 obveznica izdvajate samo onoliko, kolika je njihova trenutna cijena na tržištu (procenat od nominalne vrijednost obveznica). Ukoliko podnesete zahtjev i sa 10.000 obveznica izmirite 10.000 KM obaveza za poreze, a navedeno izmirite do 31. decembra 2009. godine, ostvarujete pravo na otpis kamate.

To bi značilo da ste za iznos sredstava koliko su Vas koštale obveznice izmirili dug u iznosu od 40.000 KM.  

Kako pribaviti obveznice?

Obveznice Republike Srpske su elektronske i emitovane u nematerijalnom obliku i kao takve hartije od vrijednosti kotiraju na Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka. Da biste ih kupili (stekli, ako vam nisu emitovane po osnovu unutrašnjeg duga Republike Srpske), dovoljno je da se obratite nekoj od brokerskih kuća, odnosno posredniku, koji će za Vas obaviti sve neophodne poslove za kupovinu obveznica.  

Koje se obveznice mogu koristiti za izmirenje poreskih obaveza nastalih do 31. decembra 2007. godine?

Sve obveznice koje su emitovane u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske, mogu se koristiti za izmirenje poreskih obaveza. Od do sada emitovanih obveznica to su: dobavljači prve i druge emisije (lokalne oznake RSOD-O-A i RSOD-O-B), ratna šteta prve i druge emisije (lokalne oznake RSRS-O-A i RSRS-O-B) i emisija po izvršnim sudskim odlukama (lokalne oznake RSIO-O-A). 

Samo obveznice stare devizne štednje (lokalne oznake RSDS-O-A), se ne mogu koristiti za izmirenje poreza putem obveznica, jer su emitovane u skladu sa Zakonom o uslovima i načinu izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje emisijom obveznica u Republici Srpskoj.

Da li ima razlike u procedurama izmirenja za različite vrste obveznica?

Nema nikakve razlike sa stanovišta procedura izmirenja poreza putem obveznica, samo je neophodno da obveznice ispunjavaju uslov da su emitovane u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske.

Koje poreske obaveze se mogu izmiriti obveznicama?

Poreske obaveze koje se mogu izmiriti obveznicama odnose se na

    Obaveze koje su nastale do 31.12.2004. godine po osnovu:

-akcize, poreza na promet akciznih proizvoda i posebne takse na derivate nafte;

    Obaveze koje su nastale do 31.12.2007. godine po osnovu:

-poreza na promet neakciznih proizvoda i poreza na promet usluga,

-poreza na dobit i poreza na dohodak – ličnih primanja,

-administrativnih i sudskih taksa,

-poreza na priređivanje igara na sreću i naknada (koncesionih, vodnih, korištenje mineralnih sirovina)

-doprinosa na lična primanja (doprinosi za PIO, zdravstvo, nezaposlene i dječiju zaštitu),

-poreza na imovinu, komunalne takse, novčanih kazni.

Kako se podnosi zahtjev Ministarstvu finansija?

Procedura za podnošenje zahtjeva je propisana Uredbom o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske. Potrebno je sljedeće:

    Pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti - Potvrdu o stanju na računu vlasnika obveznica,

    Pribaviti od Poreske uprave - Uvjerenje o iznosu dospjelih obaveza nastalih do 31. decembra 2007. godine,

    Uplatiti administrativnu taksu u iznosu od 10,00 KM, po tarifnom broju 3. – uplatu izvršiti u korist Budžeta Republike Srpske, a vrsta prihoda je 722111 – Republičke administrativne takse i sačuvati dokaz o izvršenom plaćanju,

    Napisati Zahtjev (dopis) u kojem treba navesti sve podatke o podnosiocu zahtjeva (navedene u dijagramu) i

    Sve navedeno poslati Ministarstvu finansija.

Koja je procedura za izmirenje poreza putem obveznica?

Na bazi dostavljenog zahtjeva Ministar finansija donosi Rješenje o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske. Rješenje se prvo dostavlja na realizaciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, u smislu prenosa vlasništva sa lica koje izmiruje poreze na Republiku Srpsku. Centralni registar dostavlja Potvrdu o obavljenom prenosu vlasništva Ministarstvu finansija. Rješenje se tada dostavlja na realizaciju Poreskoj upravi RS, koja evidentira izmirenje poreza datog poreskog obveznika. Poreska uprava dostavlja potvrdu o izmirenju poreza putem obveznica Ministarstvu finansija, koje tada okončava postupak slanjem sve relevantne dokumentacije podnosiocu zahtjeva.  

 Da li se i Zakon o otpisu potraživanja u dijelu koji se odnosi na otpis kamata, primjenjuje kod ovog načina izmirenja?

Da, bez obzira da li se porezi izmiruju u gotovini ili putem obveznica primjenjuje se odredba za otpis kamata sve do 31. decembra 2009. godine.

 Šta se dešava ukoliko se ne izmiri ukupan glavni dug do kraja ove godine?

 U slučaju da se ne izmiri ukupna obaveza po glavnom dugu za poreze, sva izmirenja, bilo da su vršena u gotovini ili putem obveznica evidentiraju se prvo na izmirenje kamata po poreskim obavezama u skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, tj. nema ostvarenja prava na otpis dijela duga koji se odnosi na kamatu.

 Da li je moguće izmirivati sukcesivno obveznicama dospjele rate po reprogramiranim i nereprogramiranim poreskim obavezama?

Moguće je ali pri parcijalnom izmirenju obaveza treba voditi računa o vremenu potrebnom za realizaciju zahtjeva. Pored toga ne treba zanemariti sve troškove koje imaju sve strane u procesu, kao i sam podnosilac zahtjeva.

 

 KONTAKT INFORMACIJE

Ministarstvo finansija Republike Srpske - Trg Republike Srpske 1, Banja Luka;

Kontakt telefoni: 051/339-126, 051/339-127; faks: 051/339-693;

www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net

Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka–Bana Milosavljevića 6, Banja Luka;

Kontakt telefon: 051/223-710; faks: 051/223-718;

www.crhovrs.org; e-mail: info@crhovrs.org

Poreska uprava Republike Srpske – Sektor za usluge poreskim obveznicima;

Kontakt telefon: 051/345-060, 051/345-061;

www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Izvor: www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/media/vijesti/Pages/INFORMACIJE_O_IZMIRENjU_POREZA.aspx