English

KONTAKT


KontoProm d.o.o.
Majevičkih brigada kvart 52/24
76311 Dvorovi, Grad Bijeljina
Bosna i Hercegovina
tel: +387 55 290 220, +387 55 251 183
mob: +387 66 240 110
fax: +387 55 290 223
info@kontoprom.com
JIB: 4402009240000
PDV broj: 402009240000

Žiro računi:
554-001-00002915-66 (Pavlović banka)
567-343-11000305-43 (Sberbank Banja Luka)


KontoProm-ov tim

Milan Kojić

    Direktor - programer
milan@kontoprom.com
+387 55 290 221


Ana Nikolić

    Zamjenik direktora - programer i sertifikovani računovođa
ana@kontoprom.com
+387 55 290 221


Anica Tomić

    Sertifikovani računovodstveni tehničar
anica@kontoprom.com
+387 55 290 220


Jelena Božičković

    Radnik u računovodstvu
jelenab@kontoprom.com
+387 55 290 221


Jelena Kojić

    Radnik u računovodstvu
jelena@kontoprom.com
+387 55 290 220


Dragana Krbanjević

    Radnik u računovodstvu
dragana@kontoprom.com
+387 55 290 222, +387 66 240 110


Ivana Mićić

    Radnik u računovodstvu
izvodi@kontoprom.com
+387 55 290 222, +387 66 240 110


Slavica Ilić

    Radnik u računovodstvu

+387 55 290 224, +387 55 251 183


Daliborka Vasilić

    Radnik u računovodstvu
daliborka@kontoprom.com
+387 55 290 224, +387 55 251 183


Ivana Matić

    Radnik u računovodstvu
ivana.matic@kontoprom.com
+387 55 290 222, +387 66 240 110


Anđelija Đukić

    Radnik u računovodstvu
andjelija@kontoprom.com
+387 55 290 224, +387 55 251 183


Ivana Ivković

    Radnik u računovodstvu
ivana.ivkovic@kontoprom.com
+387 55 290 224, +387 55 251 183


Ivica Kojić

    Radnik u računovodstvu
ivica.kojic@kontoprom.com
+387 55 290 224, +387 55 251 183