English

KONTAKT


KontoProm d.o.o.
Majevičkih brigada kvart 52/24
76311 Dvorovi, Grad Bijeljina
Bosna i Hercegovina
tel: +387 55 290 220, +387 55 251 183
mob: +387 66 240 110
fax: +387 55 290 223
info@kontoprom.com
JIB: 4402009240000
PDV broj: 402009240000

Žiro računi:
554-001-00002915-66 (Pavlović banka)
567-343-11000305-43 (Sberbank Banja Luka)

Preuzmi TeamViewer 12