English

POLI Garden d.o.o.

Proizvodnja baštenski stolova i stolica za ugostiteljstvo i domaćinstvo

JIB:4402019980001
Žiro račun:1610850003610066
Adresa:DONJE CRNJELOVO BB, 76328, CRNJELOVO
Telefon:065/317-511 055/420-888
Odgovorno lice:DOBRICA NARANČIĆ