English

MIST UR BIFE vl. Stevo Đokić s.p.

Ugostiteljska radnja

JIB:4500988000008
Žiro račun:5540010000204848
Adresa:BATKOVIĆ BB, 763, BATKOVIĆ
Telefon:065/655-911 MIRA
Odgovorno lice:STEVO ĐOKIĆ