English

VITAMEDIC d.o.o.JIB:4400313320009
Žiro račun:5620030000269135
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA KV.52 BR.1, 76300, Novi Dvorovi, Bijeljina
Telefon:055/355-600, VLADO 065/222-822
Odgovorno lice:SLAVOJKA MITIĆ