English

RADE JOVIČEVIĆ, POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

JIB:141802000011
Žiro račun:1415651310004283
Adresa:TRNJACI, 76310, TRNJACI
Telefon:065/175-558
Odgovorno lice:JOVIČEVIĆ RADE