English

TR SG-PROM Bojana Glišić s.p. Crnjelovo Donje

TRGOVINSKA RADNJA

JIB:4510460720004
Žiro račun:5550000035494355
Adresa:PETA 8, 76328, CRNJELOVO DONJE
Telefon:065/831-012
Odgovorno lice:BOJANA GLIŠIĆ

Email:zdravko.m@zona.ba
Djelatnost, ponuda...:uzgoj goveda i proizvodnja mlijeka
Adrese i telefoni:Amajlije
ul. Vitaja br.12
tel.055-410-880
fax.055-410-881