English

VID INOX d.o.o.

Izrada predmeta od nerđajućeg čelika, autoservis i kafe

JIB:4402657160003
Žiro račun:5520370002051740
Adresa:RAJE BANJIČIĆA 155 A, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/217-052, 065/628-134
Odgovorno lice:VELIBOR PANTIĆ