English

Trgovinska radnja TEHNOS RG Jelica Gajić s.p. Bijeljina

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

JIB:4511314440004
Žiro račun:5673432500079655
Adresa:RAJE BANJIČIĆA 87, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/991-661
Odgovorno lice:JELICA GAJIĆ