English

ŠAMPION R NACIONALNI RESTORAN UR, vl. Vuković Rade

restorana i usluge dostave hrane

JIB:4507976600004
Žiro račun:5540010000428142
Adresa:MILOŠA CRNJANSKOG BB, 76300, BIJELJINA
Telefon:066/260898
Odgovorno lice:RADE VUKOVIĆ