English

ZEV FILIPA VIŠNJIĆA BR.1_ULAZ A

Zajednica etažnih vlasnika

JIB:4960071910006
Žiro račun:5722460000514225
Adresa:FILIPA VIŠNJIĆA BR 1 UL. A, 76300, BIJELJINA
Telefon:
Odgovorno lice:ADAM ABEL