English

METALOTEHNIKA SP vl. Sabojlović Vladimir

izrada predmeta od metala i plastike

JIB:4508272750007
Žiro račun:5520370002797379
Adresa:KARAĐORĐEVA BB, 76311, DVOROVI
Telefon:070/350-764,066/135-564DRAGANA
Odgovorno lice:VLADIMIR SABOJLOVIĆ