English

RATAR, GROZDAN KOKANOVIĆ s.p. Donje Crnjelovo

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce

JIB:4509838030003
Žiro račun:5673432500049197
Adresa:1.ULICA BR.3, D.CRNJELOVO, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/425558
Odgovorno lice:GROZDAN KOKANOVIĆ