English

KOD DŽOKEJA TR vl. Koviljka Jovanović s.p.

Trgovina na malo mješovitom robom

JIB:4501308510003
Žiro račun:5620030000061652
Adresa:DONJE CRNJELOVO BB, 76328, CRNJELOVO
Telefon:055/301-134
Odgovorno lice:KOVILJKA JOVANOVIĆ