English

NEVEN bioinženjering d.o.o.

Trgovina na malo cvijećem.

JIB:4400312860000
Žiro račun:5510290001046451
Adresa:Ul.Nikole Tesle 25, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/201602
Odgovorno lice:Bojanović Miroslav