English

KOKANOVIĆ ČEDOMIR POLJ.PROIZV.

Poljoprivredni proizvođač

JIB:0100402160003
Žiro račun:5722460000539542
Adresa:GORNJE CRNJELOVO BB, 76328, G.CRNJELOVO
Telefon:055/301-071 065/925-233 PEA
Odgovorno lice:ČEDOMIR KOKANOVIĆ