English

MILECO DOO

Drumski prevoz

JIB:4403761510004
Žiro račun:5722460000130202
Adresa:Majevičkih brigada kv.52 br.24, 76311, NOVI DVOROVI - BIJELJINA
Telefon:065/075-141, 055/290-222
Odgovorno lice:KRISTINA JEFTIĆ

Email:milecodoo@gmail.com
Adrese i telefoni:065/075-141